Co minulý rok (ne)přinesl a jaké jsou naše plány

Sociální agentura má 6 oblastí činnosti, kde se navzájem prolínají neziskové i ziskové aktivity vedoucí k naplňování ústředního poslání organizace „Usilovat o zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění“. Poněvadž je nabídka aktivit pro veřejnost poměrně široká, rádi bychom Vám jednotlivé úseky a programy představili detailněji. Vedoucí úseků či koordinátoři programů se s Vámi podělí nejenom o zajímavé informace a zkušenosti z minulého roku, ale i o plány v roce letošním.

 

Bc. Barbora Rychtaříková je koordinátorkou firemních help linek, vedoucí úseku poradenství a vzdělávání a koordinátorkou rekvalifikačních kurzů. Vystudovala Podnikovou ekonomii a management na Fakultě sociálně ekonomické UJEP. Pracovala v bankovním sektoru a pozici účetní v soukromé firmě. Díky jejímu profesionálnímu zajištění help linek ve firmách, mohou zaměstnanci vyřešit svoji tíživou situaci a zaměstnavatelé mají možnost se stát společensky odpovědnou firmou.

 

Můžete se pokusit stručně charakterizovat činnost programu?

Firemní program svou činností spadá pod úsek Poradenského a vzdělávacího centra. Součástí náplně Firemního programu je totiž i vzdělávání a koordinátorky Poradenského a vzdělávacího centra jsou tedy plně kompetentní komunikovat se zaměstnavateli a nabídnout jim individuální řešení ve vzdělávání jejich zaměstnanců. Nosným pilířem činnosti Firemního programu je poskytování podpory zaměstnancům firem v rámci telefonické help linky. Help linku zřizujeme a provozujeme u firem, které si tuto službu u nás objednají, jako placený benefit pro své zaměstnance. Pro zaměstnance firmy je tato podpora zdarma a je anonymní. V rámci help linky poskytujeme zaměstnancům firem podporu v oblasti dluhové, sociálně právní a sociálně zdravotní problematiky a podporu v krizi či při stresu. Prostřednictvím help linky zaměstnanci mohou řešit své osobní problémy z výše uvedených oblastí, a pokud telefonát není dostačující, mají možnost využít osobní konzultace s našimi odbornými poradci, ať už se jedná o dluhové poradce, sociální pracovníky či psychoterapeuty. Cílem tohoto projektu je podpořit jednotlivce v pracovních kolektivech firmy a vyřešit jejich nepříznivou životní situaci tak, aby se mohli plně věnovat své práci a byli spokojení v osobním životě. Zaměstnanec firmy je i nadále přínosem a nikoliv zátěží v duchu motta našeho Firemního programu: „Spokojený zaměstnanec, prosperující firma“. Věříme, že náklady, které firma vynaloží do takto nastaveného benefitu pro své zaměstnance, se jí mnohonásobně vyplatí.

Ovlivnila činnost Vašeho programu v loňském roce Covid situace? 

Covid situace určitě ovlivnila činnost úseku. Z počátku jsme si mysleli, že díky možnosti, kterou zaměstnanci firem mají, budou s námi na help lince konzultovat i záležitosti týkající se opatření a nařízení vlády (Např. čerpání OČR, nemocenská, aktuálně platná pravidla apod.) nebo i situaci související s osobní krizí či hrozbu ztráty zaměstnání apod. Informací ohledně Covid situace bylo ve všech mediích tolik, že se očekávaný markantní nárůst dotazů na help linkách nekonal. Naopak jsme zaznamenali, že v době nouzových stavů, kdy byl omezen pohyb lidí na veřejnosti včetně provozu úřadů, se řešení např. dluhů, pozastavilo. Usuzujeme z toho, že lidé měli v tu dobu prostě jiné priority a jiné záležitosti k řešení. V obdobích, kdy došlo k uvolnění restrikcí, se nám však zaměstnanci firem opět začali ozývat a fungování podpory na help linkách a při osobních konzultací se vrátilo k běžnému provozu. Považujeme za velký úspěch, že jsme v průběhu posledních dvou let neztratili ani jednoho ze stávajících firemních zákazníků. Covid situace měla a ještě pravděpodobně bude mít na firmy značný ekonomický dopad, a přesto jsme neztratili jejich důvěru. Naopak si dovolím tvrdit, že naše vazby se upevnily.

Co nového chystáte v roce 2022 pro své zákazníky?

Naším cílem je, aby naše služby byly dostupné pro, co nejvíce koncových zákazníků. Snažíme se tedy udržet si kvalitu poskytovaných služeb za velmi rozumnou cenu. Kromě standardních postupů, kdy reagujeme na poptávku či aktivně naše služby nabízíme, hledáme ještě další cesty, jak naši službu dopřát dalším zákazníkům i v době, kdy na ní nejsou z důvodů ekonomické krize dostatečné prostředky. Proto se nyní snažíme uspět s naším programem ve Fondu spravedlivé transformace Ministerstva pro místní rozvoj a EU. Pokud se nám to podaří, budou mít další firmy možnost vstoupit do našeho programu za zvýhodněných podmínek, částečně nebo úplně financovaných projektem.

Nakupujete u nás kurzy, supervize nebo jiné poradenské služby? Uvažujete o spolupráci s naší vzdělávací institucí? Informace se dočtete zde.

Hledáte zaměstnání pro sebe či někoho ve Vašem okolí, který má zdravotní znevýhodnění? Jste zaměstnavatelem a chcete s námi spolupracovat? Informace se dočtete zde.

Jaké sociální služby nabízí naše organizace veřejnosti? Jakou podobu může mít poskytovaná podpora lidem se zdravotním znevýhodněním? Informace se dočtete zde.

Máte volný čas a chcete být užiteční? Chtěli byste pomáhat lidem a nevíte, kde začít? Jak se stát dobrovolníkem v naší organizaci a pozitivně „otočit kormidlem“ na Vaší životní cestě? Informace se dočtete zde.

Chcete na nelehkém začátku Vaší pracovní kariéry získat cenné zkušenosti? Cítíte potřebu změny ve vašem zaměstnání a chybí vám inspirace od zkušeného kolegy? Hledáte cestu k propojení teoretických znalostí s ověřenou praxí? Jste studentem nebo máte zájem o odbornou stáž v naší organizaci? Informace se dočtete zde.

 

0 replies

Napište komentář

Chcete se zapojit do diskuze?
Neváhejte nám napsat!

Napsat komentář